arrow_up

Начало

Фирма "Оценител" ЕООД е Вашият надежден партньор за извършване на качествени експертни независими оценки на недвижими имоти, технически услуги и инженеринг.

Фирма "Оценител" ЕООД притежава сертификат за оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, издаден от Камарата на независимите оценители в България и успешно работи с редица частни и корпоративни клиенти в България. Наложена е утвърдена и проверена във времето методика, която гарантира максимално удовлетворение на изискванията на клиентите и рационално обработване на информацията с цел получаване на висококачествен продукт.

Map of Bulgaria

Служителите на фирмата имат богат практически опит в оценяване на различни видове недвижими имоти – единични обекти или комплекси от обекти, жилищни, търговски и промишлени имоти, парцели земя. Благодарение на задълбочени познания и опит в областта на строителството и недвижимите имоти фирма "Оценител" ЕООД извършва качествени оценки на големи обекти (хотели, жилищни и мултифункционални комплекси, търговски центрове и др.) и такива със специфично предназначение (заводи, цехове, бензиностанции, бетонови възли и др.), включително с определяне на степен на завършеност.

Map of Sofia