En |Bg | Ru
arrow_up

За нас

Фирма "Оценител" ЕООД е регистрирана в Търговския регистър на Агенцията по вписвания. Притежава сертификат за оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, издаден от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ).
Служителите на фирма "Оценител" ЕООД са професионалисти с дългогодишен опит в инженеринга, проектирането, финансите и мениджмънта, като заедно сформират успешен екип за оценка на различни видове недвижими имоти. Дейността на "Оценител" ЕООД основно е насочена към експертни оценки на големи и нестандартни обекти, като хотели, заводи, цехове, бензиностанции, бетонови възли, МВЕЦ и др.
В допълнение, професионалните контакти на фирмата и силно изразената инженерна насоченост гарантират висококачествено изпълнение на технически доклади с определяне и проследяване на степен на завършеност, заверка на количествено-стойностни сметки, изготвяне на таблици за площообразуване, инвеститорски надзор от страна на банката и др.

Изтегли презентация на "Оценител" ЕООД / PDF (6.6 MB)


Дейността на фирма "Оценител" ЕООД се гради върху персоналното отношение към клиентите, изрядна документация и изолиране на субективните фактори, което гарантира професионални и независими експертни оценки на разнообразни материални активи. В ежедневната си работа служителите на "Оценител" ЕООД спазват:

 • морално-етични норми на бизнес поведение и комуникация
 • конфиденциалност при изготвяне на оценки и доклади и резултатите от тях
 • професионални стандарти за оценяване – български, европейски (EVS 2012) и международни (IVS 2014), утвърдени в България и Европейския съюз.


 • над 1500 оценки на недвижими имоти за последните 6 години, включително жилищни имоти, стопански имоти и парцели земя
 • опит при извършване на технически доклади на големи обекти с определяне и проследяване на степен на завършеност
 • качествено изпълнение на оценка на различни видове нестандартни недвижими имоти (МВЕЦ, бетонови възли, автогари, бензиностанции, газ-станции, заводи, халета, цехове и др.), резултат от комбинация от задълбочени инженерни и оценителски познания и богат опит.
 • покритие на София град и регион с възможност за поемане на задачи на цялата територия на България
 • професионални контакти и партньорство с водещи фирми в областта на строителството и недвижимите имоти
 • дългогодишно сътрудничество и фирмени договори с големи банки в България
 • опит при работа с клиенти от частния и корпоративния сектор
 • конкурентни цени на предлаганите услуги
Certificate
Фирмата притежава сертификат № 900200173 от 15.05.2013 г. за оценка на недвижими имоти и оценка на търговски предприятия и вземания, издаден от Камарата на независимите оценители в България.